Warszawskie zakłady pogrzebowe oferują swoim klientom pełną paletę usług związanych z ostatnim pożegnaniem. Jakie rodzaje pogrzebów w Warszawie można zorganizować? Sprawdzamy oferty!

Pogrzeby tradycyjne – z trumną

Najczęściej urządzanymi pogrzebami w Warszawie są te tradycyjne, czyli pogrzeby z trumną, w obrządku religijnym.

Wówczas zakład pogrzebowy (np. https://www.elizjum-warszawa.pl/) może zaoferować pełną obsługę związaną z ostatnim pożegnaniem zmarłego, zgodnie z jego życzeniami i oczekiwaniami rodziny. Usługi pogrzebowe obejmują często uroczystą oprawę pochówku, pomoc w sprawach na cmentarzu. Zakłady oferują też gamę trumien do wyboru.

Pogrzeby z kremacją – urnowe

Dziś coraz większym zainteresowaniem cieszą się pogrzeby urnowe, czyli pogrzeby z kremacją. Ciało zmarłego jest poddawane wtedy spopieleniu w zakładzie kremacyjnym, a następnie jego prochy umieszcza się w urnie.

Pochówki tego typu odbywają się w grobach rodzinnych, a także w kolumbariach, czyli w specjalnych przegrodach na urny na cmentarzach.

Zakład pogrzebowy może zadbać wtedy o kompleksową obsługę związaną z kremacją i pochówkiem w urnie.

Pogrzeby świeckie

W Warszawie często organizuje się również pogrzeby świeckie. Odbywają się one bez uczestnictwa osoby duchownej – zamiast niej uroczystość prowadzi mistrz ceremonii.

Dzisiaj każdy dobry zakład pogrzebowy może zapewnić swoim klientom pełne wsparcie związane z urządzeniem takiego pochówku. Usługi pogrzebowe obejmują wtedy obsługę mistrza ceremonii, oprawę pochówku i inne usługi według życzeń klientów.

Świeckie pogrzeby są nierzadko prowadzone również jako pogrzeby z kremacją, urnowe.

Pogrzeby wojskowe

Warszawa jest miastem, w którym często organizowane są też pogrzeby wojskowe – z asystą honorową.

Takie pogrzeby organizuje się głównie dla żołnierzy, kombatantów, weteranów oraz innych zasłużonych osób. W ich przygotowaniu pomagają zakłady pogrzebowe.

Pogrzeby dzieci martwo urodzonych

Zakład pogrzebowy może również zorganizować pogrzeb dziecka martwo urodzonego.

Pogrzeby tego typu odbywają się głównie jako urnowe, lecz można też wybrać trumnę. Ceremonia pochówku może być zarówno religijna, jak i świecka.