Dzisiaj praktycznie każdy zakład pogrzebowy oferuje możliwość skorzystania z usług kremacji. Jak przebiega wówczas ceremonia pogrzebowa?

Kremacja – spopielenie zwłok zmarłego

W Polsce tradycyjny pogrzeb to pogrzeb zmarłego w trumnie. Rośnie jednak zainteresowanie pochówkami z kremacją. Także w tym przypadku dobry zakład pogrzebowy – np. https://www.gabriel24.pl/ – może zaoferować szeroką gamę usług pogrzebowych.

Kremacja odbywa się w krematorium, czyli w specjalnym budynku wyposażonym w piec kremacyjny. To tam żałobnicy mogą pożegnać zmarłego – do tego celu służą specjalne sale pożegnań.

Po spopieleniu zwłok prochy umieszczane są we wcześniej wybranej przez bliskich urnie – dostarcza ją zakład pogrzebowy.

Gdzie można pogrzebać urnę?

Urna z prochami zmarłej osoby może być pochowana tylko w określonych miejscach, a mianowicie mogą być to:

– grób
– grobowiec rodzinny
– kolumbarium – mur z miejscami przeznaczonymi na urny

W związku z tym pogrzeb urny nie może odbyć się inaczej. Prawo nie dopuszcza przetrzymywania urny w domu rodzinnym lub rozsypywania prochów zmarłej osoby.

Zakład pogrzebowy może zaoferować pełną obsługę związaną z organizacją pochówku urny, w tym jej transport, sprzedaż wiązanek i wieńców, oprawę muzyczną pogrzebu. Gdy pochówek jest świecki, zakład pogrzebowy może również zaproponować usługi tzw. mistrza ceremonii, który wygłosi mowę pogrzebową.

Religia a kremacja

Kościół Katolicki także dopuszcza pogrzeb z kremacją, lecz po spełnieniu odpowiednich warunków.

Najczęściej konieczne jest odprawienie mszy pogrzebowej z ciałem zmarłego w trumnie. Dopiero potem zwłoki poddawane są spopieleniu. W wybranych przypadkach ksiądz może dopuścić organizację mszy z urną zmarłego.

Żałobnicy powinni zatem skonsultować się z księdzem, w którego parafii ma odbyć się pogrzeb. Wskaże on, jak zorganizować ceremonię zgodnie z nauką Kościoła.