Pożegnanie zmarłej osoby jest bardzo ważnym elementem żałoby. Pochówek, odprowadzenie zmarłego, pożegnanie jest bardzo ważne, by ukoić ból, który pozostaje, gdy odchodzi ktoś, kogo kochamy. Jesteśmy przyzwyczajeni, że bliskie osoby składamy do grobu, chociaż coraz częstszą formą pochówku jest kremacja. Jak wygląda kremacja?

Pochówek z trumną czy kremacja?

Kremacja jest formą pochówku, która coraz częściej jest praktykowana. W wielu osobach budzi jednak duże wątpliwości. Jesteśmy przyzwyczajeni, że ciało zmarłego musi zostać złożone do groby, by tam czekało na zmartwychwstanie.

Kremacje nie są formą pochówku, które byłaby zabronione przez Kościół, a spopielenie zwłok nie uniemożliwia pochówku. Jak wygląda przebieg pochówku, w którym ciało bliskiej osoby jest poddawane kremacji? Poniżej opis na przykładzie krematorium Olimp z Wrocławia.

Jak wygląda kremacja?

Przygotowanie ciała zmarłej osoby do kremacji w krematorium Olimp wygląda tak samo, jak do pochówku. Jedyną różnicą jest to, że zmarły może zostać skremowany w całunie.

Trzeba wiedzieć, że chcąc skremować bliską osobę musimy dopełnić pewnych formalności. Rodzina zmarłego musi dostarczyć dokumenty, w których jest akt zgonu oraz zgoda osoby zmarłej na skremowanie jej zwłok.

Ciało zmarłej osoby zostaje umieszczone w trumnie, która przeznaczona jest do kremacji. Krematorium Wrocław przeprowadza spopielenie zwłok w trumnach, które są specjalnie do tego celu przeznaczone. Trumny są ekologiczne. Wykonane są z drewna, wikliny bądź prasowanej tektury. Trumny nie są lakierowane ani nie posiadają elementów zdobniczych, które nie mogłyby ulec spaleniu.

Pogrzeb dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap odbywa się w krematorium, gdzie dochodzi do spopielenia zwłok w piecu krematoryjnym , w którym jest temperatura około 800 stopni Celsjusza. W tym czasie rodzina, w kaplicy lub sali ceremonialnej może w ciszy, spokoju powspominać ukochana osobę. Pomodlić się za nią.

Kolejnym etapem pogrzebu w krematorium Olimp we Wrocławiu jest wystudzenie szczątków bliskiej osoby, które zostaną rozdrobnione oraz spakowane do worka i umieszczone w urnie. Tak przygotowane prochy zmarłej osoby przekazane są rodzinie wraz ze świadectwem kremacji.

Kremacja Wrocław przechodzi do kolejnego etapu, który już jest tradycyjnym pochówkiem. Urna z prochami zmarłego zostaje złożona grobie lub kolumbarium. Wtedy również odprawiane jest nabożeństwo lub wspomina się ukochaną osobę.

Kremacja w krematorium Olimp jest pożegnaniem bliskiej osoby, które jest pełna ciszy, spokoju i zadumy nad ukochaną osobą. Spopielenie zwłok jest pożegnaniem, które w takim samym stopniu jak pochówek, pomaga uporać się ze stratą, żalem i bólem, które towarzyszy rodzinie.