W obliczu tragedii, jaką jest odejście członka rodziny, bliscy zmarłych stają przed złożonym logistycznie i obciążającym finansowo zadaniem organizacji pogrzebu. Aby przejść przez ten trudny czas, warto znaleźć profesjonalne wsparcie – zakład świadczący kompleksowe usługi pogrzebowe.

Miejskie nekropolie w Lublinie

Obecnie, w okresie niemal 50 – procentowego wzrostu umieralności w stosunku do lat ubiegłych, na czynnych cmentarzach lubelskich codziennie jest organizowanych kilka pochówków.

Część nekropolii to stare, zabytkowe cmentarze, na których pogrzeby możliwe są wyłącznie w grobowcach rodzinnych oraz na miejscach zarezerwowanych przed laty. Na nekropoliach komunalnych jest możliwość rezerwacji bieżącej.

Na cmentarzu parafialnym przy ulicy Lipowej znajdują się między innymi dwie mogiły zbiorowe Dzieci Zamojszczyzny i Więźniów Zamku Lubelskiego. Tu miejsce ostatniego spoczynku znalazł ksiądz Piotr Ściegienny oraz wielu zasłużonych dla miasta i regionu naukowców, sportowców, polityków, samorządowców, ludzi kultury.

Na cmentarzu rzymskokatolickim przy Unickiej znajdują się groby zbiorowe z okresu II wojny światowej oraz miejsca pochówku wybitnych lublinian. Obie nekropolie są pięknymi parkami ze starym, dobrze utrzymanym drzewostanem oraz wspaniałymi, zabytkowymi obiektami architektury cmentarnej.

Miasto jest administratorem dwóch cmentarzy komunalnych: Majdanek oraz cmentarza przy ulicy Białej. Tu organizuje się pogrzeby humanistyczne, wyznaniowe tradycyjne z odprowadzeniem ciała do grobu lub poprzedzone kremacją.

cmentarze w lublinie

Usługi pogrzebowe w Lublinie

Lubelscy przedsiębiorcy słyną z rzetelności i profesjonalizmu. Tak jest również w obszarze usług funeralnych.

Najlepsze zakłady oferują możliwość kontaktu przez całą dobę w każdym dniu roku. Wystarczy telefonicznie zgłosić fakt zgonu, aby przedstawiciele firmy natychmiast rozpoczęli przygotowania do pogrzebu.

Warto zaznaczyć, że kompleksowość usług nie dotyczy wyłącznie czynności związanych z przygotowaniem ciała, miejsca pochówku czy scenariusza ceremonii. Usługi pogrzebowe (tutaj) swoim zasięgiem obejmują także:
• Sprzedaż trumien i urn, akcesoriów pogrzebowych oraz odzieży,
• Eksportację ciała z miejsca zgonu do przechowalni, transport po terytorium kraju oraz za granicą,
• Wsparcie w załatwianiu formalności urzędowych w USC,
• Kremacje,
• Możliwość działania w imieniu rodziny przy załatwianiu zasiłku pogrzebowego w ZUS, KRUS. MSWiA czy MON, odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych,
• Organizację stypy,
• Wykonanie i dostarczenie kompozycji kwiatowych,
• Transport żałobników,
• Przygotowanie i kolportaż nekrologów,
• Usługi kamieniarskie,
• Opiekę nad grobami.

Pogrzeby w czasach epidemii

Obostrzenia sanitarne będące skutkiem pandemii koronawirusa dotyczą także pogrzebów. Aby w ceremonii mogła uczestniczyć większa liczba osób, zakłady pogrzebowe działające w Lublinie oferują usługę transmisji online w czasie rzeczywistym z opcją rejestracji obrazu i dźwięku, która daje możliwość odtwarzania przebiegu ceremonii dowolną ilość razy w wybranym, dogodnym terminie. Nowa usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem i być może wkrótce stanie się standardem usług pogrzebowych.