Śmierć bliskiej osoby, nawet spodziewana, do której zarówno zmarły, jak i rodzina zdążyli się przygotować, zawsze jest ciężkim przeżyciem i trudnym doświadczeniem. Poza silnymi emocjami, musimy poradzić sobie jeszcze z formalnościami pogrzebu, co w stanie smutku i przygnębienia nie jest łatwe.

Pomoc wyspecjalizowanych centrów
Na szczęście wiedzą o tym doskonale pracownicy centrów pogrzebowych takich jak np. https://sandomierz.centrumpogrzebowe24.pl/. Rozumiejąc powagę sytuacji, przygnębienie i niezwyczajną w zwykłych okolicznościach niemoc ludzką, załatwiają wszelkie formalności związane z odbiorem ciała zmarłej osoby z odpowiedniego miejsca (niezależnie od tego, gdzie zmarła), wskazują kolejność załatwiania spraw tam, gdzie konieczny jest udział rodziny czy instytucji państwowych, doradzają i służą dyskretną pomocą, wykazując się przy tym ogromnym taktem i wyrozumiałością.

Zakład pogrzebowy – kompleksowa usługa
Ważna z punktu widzenia rodziny zmarłego, jest możliwość załatwienia jak największej ilości spraw związanych z pochówkiem w jednym miejscu. Dobrze zorganizowane centra pogrzebowe oferują usługę kompleksową – wspomniany już odbiór ciała zmarłego ze wskazanego miejsca, przygotowanie ciała do pogrzebu, kremację (jeśli taki jest wybór rodziny albo wcześniejsza wola zmarłego), trumnę lub urnę, nagrobek, organizację pogrzebu we współpracy z cmentarzem komunalnym albo parafialnym, formalności z Urzędem Stanu Cywilnego i ZUS-em a nawet kwestie związane z wieńcami i wiązankami kwiatowymi. Dobre zakłady pogrzebowe współpracują ze wszystkimi szpitalami na danym terenie oraz cmentarzami, i zorganizują pogrzeb niezależnie od wyznania zmarłego lub też pogrzeb bezwyznaniowy, jeśli zmarły przed śmiercią wyraził taką wolę lub rodzina tak sobie życzy.

Śmierć poza miejscowością pochówku
Czasami niestety śmierć bliskiej osoby jest nagła, nastąpi niespodziewanie z dala od miejsca, gdzie przewidziany jest pochówek. Np. miejscem wiecznego spoczynku ma być rodzinne miasto zmarłego, Sandomierz, a bliski zmarł podczas służbowego wyjazdu. Co wtedy? Dobry zakład pogrzebowy organizuje szybki przewóz ciała z miejsca, w którym zmarły się znajduje do docelowej miejscowości pochówku bez najmniejszych problemów, ułatwiając rodzinie kolejną skomplikowaną formalność.