Śmierć nigdy nie przychodzi w dobrym czasie ani miejscu i zdarza się, że oprócz żałoby najbliższa rodzina zmarłego staje w obliczu formalności związanych ze sprowadzeniem zwłok z innego kraju.
Jak tego dokonać, jeśli konieczny jest transport zwłok z Niemiec?

Dopełnienie formalności

W Niemczech standardowo kremacja lub pochówek powinny odbyć się w ciągu 96 godzin od stwierdzenia zgonu. Wyjątkiem są sprawy, w których konieczne jest wykonanie czynności procesowych – na przykład autopsji, lub gdy konieczny jest wywóz zwłok do innego kraju.

Pierwszym istotnym dokumentem, który należy uzyskać jeśli konieczny jest transport zwłok z Niemiec jest uzyskanie międzynarodowego aktu zgonu, o który można poprosić szpital w którym zmarł członek rodziny. Należy również szpital poinformować, że zwłoki będą wywożone z Niemiec co wstrzyma procedurę przekazania zwłok do niemieckiego zakładu pogrzebowego i ograniczy koszta rodziny.

Sprowadzenie zwłok z Niemiec

Warto znaleźć odpowiedni zakład pogrzebowy w Polsce, który specjalizuje się w międzynarodowym transporcie zwłok – oszczędzi to nie tylko kosztów, ale przede wszystkim ułatwi sprawę formalności, zwłaszcza w przypadku, gdy w rodzinie nikt nie mówi po niemiecku. Dając wybranemu zakładowi pogrzebowemu podpisane upoważnienie, zezwala się na zajęcie się sprawą transportu zmarłego do kraju i załatwianie wszystkich formalności w imieniu rodziny.

Można też zająć się tym na własną rękę – uzyskanie wszystkich dokumentów i potrzebnych zezwoleń będzie się liczyło z kilkoma wyjazdami za granicę w celu dopełnienia formalności, dodatkowo koszt przygotowania zwłok do transportu to koszt około 5 lub 6 tysięcy złotych, do którego należy doliczyć dalsze koszta wynikające z pochówku po stronie polskiej. Dodatkowo na transportującym ciąży obowiązek zadbania o bezpieczeństwo sanitarne, co wiąże się z posiadaniem odpowiedniej trumny do przewozu zwłok i pojazdu, który będzie zgodny z wymogami sanitarnymi. Dlatego naprawdę warto oddać tę powinność komuś innemu i znaleźć odpowiednią firmę przewozową, na przykład tutaj.